ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КЗ “ДНЗ № 36 ВМР”

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – це підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання й обов’язки шляхом опанування нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

МЕТОЮ підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

ОСНОВНИМИ ВИДАМИ підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
  • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
  • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
  • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
  • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо.

Постанова №800 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Порядок підвищення кваліфікації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР”

Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” на 2022-2026 роки

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік

 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

План_Місяць цифрової грамотності 2023

Типова програма

Рамка цифрової компетентності_

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КЗ “ДНЗ № 36 ВМР”

Наказ № 805 Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників

Професійний стандарт “Вихователь закладу дошкільної освіти”

https://drive.google.com/file/d/1qnvpPvvP7G192isc3T9paKwn6o9DkWZg/view

Положення про атестацію педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР”

Критерії та індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Перспективний план атестації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” на 2022-2026 роки

Наказ про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році

Графік проведення засідань атестаційної комісії КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” у 2023-2024 н.р.

Список педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР”, які підлягають черговій атестації у 2024 році

Графік проведення чергової атестації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” у 2023-2024 навчальному році

Список педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР”, які атестуються  позачергово у 2024 році

Графік проведення позачергової атестації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” у 2023-2024 навчальному році

Строк подання педагогічними працівниками документів – від 10.10.2023 по 16.10.2023 (п’ять робочих днів)
Строк подання педагогічними працівниками, які атестуються позачергово, документів – від 26.12.2023 по 01.01.2024 (п’ять робочих днів)

Адреса електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі) для проходження атестації: dnz36@galaxy.vn.ua

Результати атестації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” у 2023/2024 н.р.

Результати атестації педагогічних працівників КЗ “ДНЗ № 36 ВМР” у 2022-2023 н.р.