Друга молодша група № 14

«СТРУМОЧОК»

Вихователі:  Носарівська Діана Степанівна

Помічник вихователя:  Шутко Тетяна Борисівна

Музичний керівник:  Степанчук Наталія Сергіївна

Струмочок– це маленький потічок, який згодом переростає у широку повноцінну ріку, багату флорою і фауною. Так і ми, педагоги, день за днем створюємо в умовах закладу дошкільної освіти розвивальний життєвий простір, сприятливий для гармонійного і різнобічного розвитку дошкільника, формування його особистості та закладання основ компетентності, дошкільної зрілості, розвитку системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного «Я» й виховання творчого ставлення до життя.
В нашій групі діти зростають креативними, вчаться знаходити рішення в нестандартних ситуаціях.

Ми прагнемо забезпечити кожній дитині можливість радісного, успішного, щасливого проживання кожного дня. 

Одне з найголовніших завдань, яке ми розв’язуємо з цією метою, – вчимо малюків міркувати, обґрунтовувати свою думку, самостійно приймати рішення. Тому пріоритети в освітній діяльності надаємо пізнавально-дослідницької діяльності, формуванню логіко-математичної компетентності шляхом впровадження в освітній процес інноваційних технологій, зокрема курсу «Логіки світу» Ірини Стеценко, який спрямований на розвиток мислення, уяви, творчих здібностей, здібностей до дослідницької діяльності, гнучкості й оригінальності мислення.

Найголовніше, що під час занять дошкільнята навчаються самостійно здобувати знання й використовувати їх на практиці.