ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

І. Організаційні заходи

1.1.

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань охорони праці

09.2023 – 05.2024

Дуда І.А.

1.2.

Переглянути та ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу (за потребою)

До 28.08.

2024

Дуда І.А.,

керівники структурних підрозділів

1.3.

Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель та споруд

До 28.08.

2024

Дуда І.А.

1.4.

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акти перевірки справності ігрового та спортивного обладнання на майданчиках та в приміщенні ЗДО

До

10.08.

2024

Дуда І.А.

1.5.

Підготувати заклад до опалювального сезону, оформити відповідну документацію

09.2023  

Гаврилюк А.І.

1.6.

Розробити заходи щодо підготовки начального закладу до роботи в осінньо-зимовий період

09.2023

Дуда І.А.

Гаврилюк А.І.

1.7.

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку ( в побуті та під час освітнього процесу з працівниками закладу відповідно до чинних Положень)

Після  кожного  випадку

Дуда І.А.

 

1.8.

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників освітнього процесу

1 раз в квартал

Дуда І.А.

1.9.

Розробити заходи до розділу «Охорона праці» колективного договору

До 01.01.

2024

голова ПК Якупова Л.Р.

1.10.

Розробити заходи щодо підготовки закладу до нового навчального року

 

До 15.04.

2024

Дуда І.А.

Гаврилюк А.І.

ІІ. Навчання з охорони праці

2.1.

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками

 

За графіком

керівники структурних підрозділів

2.2.

Проводити вступні інструктажі з новопризначеними працівниками

 

Перед початком роботи

Дуда І.А.

 

2.3.

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

педагогічними працівниками;

помічникам вихователів;

технічним персоналом;

працівниками харчоблоку

2 рази на рік

керівники структурних підрозділів

2.4.

Проводити цільові та позапланові інструктажі

09.2023 – 05.2024

керівники структурних підрозділів

2.5.

Надавати консультативну допомогу працівникам  закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

09.2023 – 05.2024

відповідальний за охорону праці

ІІІ. Масові заходи

3.1.

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

-на виробничих нарадах:

Охорона праці, безпека життєдіяльності та виконання колективного договору щодо зазначеного питання

Про дотримання Інструкції з охорони праці

-на нарадах при завідувачеві:

Про дотримання працівниками закладу вимог Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

Про організацію роботи з охорони праці у закладі дошкільної освіти на літній період

 

 

12.2023

 

02.2024

 

10.2023

 

04.2024

 

 

голова ПК Якупова Л.Р.

Дуда І.А.

 

Дуда І.А.

 

Дуда І.А.

 

3.2.

Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за наказом Департаменту освіти)

  04.2024

Дуда І.А.

 

ІV. Безпечна експлуатація будівель та споруд

4.1.

Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання

до 01.09.

2024

Дуда І.А.

 

4.2.

Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця

до 01.09,

до 01.06

Гаврилюк А.І.

4.3.

Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення

09.2023 – 05.2024

Гаврилюк А.І.

4.4.

Організувати проведення загального огляду будівель і споруд

восени, взимку

комісія, відповідальна особа

4.5.

Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів

до 01.12.

2023

Гаврилюк А.І.

4.6.

Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій

відповідно до затвердженого графіка

Гаврилюк А.І.

4.7.

Провести утеплення приміщень закладу

до 15.10.

2023

Гаврилюк А.І.

V. Електронебезпека

5.1.

Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання

до 01.09.

2023

Дуда І.А.

5.2.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів

щорічно

Дуда І.А.

Гаврилюк А.І.

5.3.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ

09.2023 – 05.2024

відповідальна особа

5.4.

Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання

09.2023 – 05.2024

відповідальна особа

5.5.

Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками)

09.2023 – 05.2024

Дуда І.А.

Гаврилюк А.І.

5.6.

Перевірити стан усіх електророзеток та  написів «220 В»

до 01.10.

2023

відповідальна особа

5.7.

Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками

Щорічно

відповідальна особа

5.8.

Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності

  08.2024

Дуда І.А.

Гаврилюк А.І.

5.9.

Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт щодо ремонту обладнання

до 01.09.

2023

відповідальний за охорону праці

                   VІ. Гігієна праці. Медичні огляди.

Профілактика отруєнь та професійних захворювань

6.1.

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення

2 рази на рік

Дуда І.А.

6.2.

Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом

до 01.09.

2023

Гаврилюк А.І.

6.3.

Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками

до 01.09.

2023

Дуда І.А.

Мазур Т.В.

6.4.

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень

09.2023 – 05.2024

Гаврилюк А.І.

6.5.

Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень

09.2023 – 05.2024

Мазур Т.В. Гаврилюк А.І.

6.6.

Організувати в закладі  безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими

09.2023 – 05.2024

Дуда І.А.

Мазур Т.В.

VІІ. Пожежна безпека

7.1.

Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання

до 01.09.

2023

Дуда І.А.

 

7.2.

Поновити план евакуації працівників та  вихованців на випадок пожежі та текстову частину

до 01.09.

2023

відповідальна особа

7.3.

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації

III квартал

завідувач

Дуда І.А.

7.4.

Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння

III квартал

відповідальна особа

7.5.

Провести ревізію укомплектування пожежного щита

III квартал

Гаврилюк А.І.

7.6.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

до 01.09.

2023

відповідальна особа

7.7.

Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу

до 01.09.

2023

Дуда І.А.

7.8.

Забезпечити сторожа  списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів телефонів, адрес

до 01.09.

2023

Гаврилюк А.І.

7.9.

Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих  та горючих речовин

до 01.09.

2023

Дуда І.А.

7.10.

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки

09.2023 – 05.2024

Гаврилюк А.І.

VІІІ. Харчоблок

8.1.

Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі

до 01.09.

2024

Дуда І.А.

8.2.

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог

09.2023 – 05.2024

Мазур Т.В.,  кухарі

8.3.

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів

09.2023 – 05.2024

Мазур Т.В.,

комірник Торбас М.М.

8.4.

Вести необхідну документацію згідно із вимогами  нормативних документів

09.2023 – 05.2024

Мазур Т.В., комірник Торбас М.М.

                                ІХ. Контроль за станом охорони праці

9.1.

Здійснювати контроль за станом охорони праці:

 оперативний;

адміністративний;

 громадський

09.2023 – 05.2024

керівники структурних підрозділів, відповідальна особа за організацію роботи з охорони праці, ПК

9.2.

Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень

08.2024

комісія

9.3.

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у  спортзалі, музичній залі, актів перевірки стану обладнання тощо

до 01.09.

2024

комісія