STOP БУЛІНГ!

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Закон України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

посилання ↓

 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення».
 • Лист МОНУ від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу».
 • Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами».
ДО ВМР
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 36
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
(КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»)

Код ЄДРПОУ 01276276 

НАКАЗ

08.09.2023                                      м. Вінниця                                   № 145-ОД

 Про запобігання булінгу

в закладі дошкільної освіти

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»,  Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу та ефективного реагування на факти насильства в закладі дошкільної освіти,

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити Заїку Наталію Василівну, практичного психолога, уповноваженою особою щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» та покласти в її обов’язки:

– довести до відома педагогічних працівників, батьків та інших учасників освітнього процесу інформацію щодо їх обов’язку повідомляти про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. Упродовж року.

– приймати заяви про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та повідомляти керівника. Негайно.

– приймати скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами батьків, законних представників, інших осіб.

– повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі;

– здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ЗДО;

– забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) вихованців, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу. За наявності.

 1. Вихователю-методисту Ратушній Л.В.:

– повторно опрацювати з педагогами нормативно-правові акти щодо виявлення і протидії булінгу (цькуванню) та жорстокому поводженню з дітьми;

– систематично проводити правопросвітницьку роботу з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми, недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушення прав. Упродовж року.

– надавати соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

За потреби.

– забезпечувати прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті закладу, розміщення в інформаційних куточках нормативно-правових актів та інформації з питань щодо протидії булінгу:

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) у ЗДО, план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу; порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

 1. Усім працівникам закладу:

– нести персональну відповідальність за дотримання законодавства про захист суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед учасників освітнього процесу. Постійно.

– у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, передавати уповноваженій особі або керівнику закладу інформацію про дитину з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому. Негайно.

 1. Педагогічним працівникам:

– забезпечувати вихованцям захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

– сприяти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

– виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування);

– активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі у дітей. Терміново.

 1. Усім працівникам закладу дотримуватися виконання плану заходів щодо запобігання та протидії булінгу в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» на 2023/2024 навчальний рік.
 2. Затвердити алгоритм реагування на випадки насильства серед дітей.
 3. Здійснювати перевірку приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу. Щоквартально. Заступник завідувача з господарства Гаврилюк А.І.
 4. Зміст наказу довести до відома педагогів через вайбер-спільноту.
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»                                                     Інна ДУДА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»
від 03.09.2019 № 256
Схвалено педагогічною радою (протокол  від 27.08.2019 № 1)

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)
в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»

1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 •  систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2. Повноваження керівника КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №36 Вінницької міської ради» (далі – КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» ):

 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

2.2. Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

2.3. Вихователь-методист забезпечує:

 • реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів, бесід, консультацій з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;
 • прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті КЗ «ДНЗ № 36 ВМР», розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу: план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); правила поведінки здобувача освіти з закладі освіти.

2.4. Педагогічні працівники КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»:

 • забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
 • повідомляють керівника ЗДО про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;
 • сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) КЗ «ДНЗ №36 ВМР»

3.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» (далі – Комісія) створюється наказом керівника ЗДО та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2. В своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники, (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булера та інші заінтересовані особи.

3.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР», Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування).

3.5. Засідання Комісії скликається керівником КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» відповідно до заяв, що надійшли.

3.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

3.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

4. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 • Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.
 • Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.
 • Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.
 • Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
 • Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

 • В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»
 • Виконується рішення та рекомендації Комісіїв КЗ «ДНЗ № 36 ВМР».
 • Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
 • Керівником КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) восвітньому закладі

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1.Здобувачі освіти:

6.1.1. мають право на:

 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

6.1.2. зобов’язані:

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

6.2.1. мають право на:

 • захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

6.2.2. зобов’язані:

 • повідомляти керівника КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

6.3.1. мають право на:

 • отримувати інформацію про діяльність КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» , у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • подавати керівнику КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

6.3.2. зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • сприяти керівнику КЗ «ДНЗ №36 ВМР» у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» (далі – Положення) затверджується рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»та затверджується наказом керівника КЗ «ДНЗ № 36 ВМР». .

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради КЗ «ДНЗ №36 ВМР» та відповідно до наказу керівника КЗ «ДНЗ № 36 ВМР».

Порядок подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 

 1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити керівника освітнього закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. На ім’я керівника закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).
 3. Керівник закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
 4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник освітнього закладу та інші зацікавлені особи.
 5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
 6. Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» на 2023/2024 н.р.

№ з\п Назва заходу  Відповідальні за контроль та виконання Термін 
 1 Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття мінь та навичок ненасильницької поведінки Практичний
психолог
 Постійно
 2 Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст. 8, 10) Завідувач, практичний психолог  За планом
 3 Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу Практичний психолог  Жовтень 2023
 4

 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань
запобігання і протидії булінгу у координації із службами у Справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, громадськими організаціями тощо

 • Консультація для педагогів: “Явище булінгу в закладі освіти: від А дро Я”
 • Консультація для батьків: “Булінг у дитячому садку – міф чи реальність”
 • Провести анкетування:

  батьків «Булінг та його прояви в дитячому середовищі»; педагогів «Попередження булінгу в дитячому колективі»

Завідувач, вихователь- методист, практичний психолог

Вихователь- методист

Вихователь-методист

Вихователь- методист, практичний
психолог

Упродовж року

02.2024

03.2024

12.2023

 5 Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості Вихователь- методист, практичний
психолог
За запитом
 6 Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
 Завідувач У разі виявлення випадку
 7 Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили
булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу
Вихователь- методист, практичний
психолог
За запитом
 8 Створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО (далі – Комісія) Завідувач У разі виявлення
випадку
 9 Розслідування встановлених фактів булінгу (цькування) відповідно до чинного
законодавства та межах повноважень
Комісія У разі виявлення
випадку

ЗРАЗОК заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 

Завідувачу  КЗ «ЗДО No 36 ВМР»

                                                                                                                                                     Інні ДУДІ

_______________________________
(прізвище, ім’я по батькові заявника)
__________________________________
(адреса фактичного місця проживання)

                                                                                                                                                       Контактний телефон
                                                                                                                                                       ________________________________

Адреса електронної
поштової скриньки
__________________________________

 

Заява

Доводжу до Вашого відома, що __________ (опис ситуації та конкретних фактів________________________________________________________________________________________________________________

Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася.

_____________                                                      ___________
(дата)                                                                                (підпис)

 

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ

 1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
 2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., No 51, ст. 1122).

Перелік організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у випадку булінгу або домашнього насильства

Організації та установи, до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства:

 • До територіального органу поліції або за телефоном 102.
 • До центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоці.
 • До управління сім’ї та молоді районної, міської чи обласної держадміністрацій.
 • До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від насильства.
 • До психолога, соціального педагога, класного керівника тощо.
 • До близької людини.
 • На телефони «Гарячих ліній».

Безкоштовні телефонні «Гарячі лінії»:

Національна дитяча «гаряча лінія» Центру «Ла Страда- Україна»: 0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного).    Дзвінки на лінію — безкоштовні як зі стаціонарних телефонів на всій території України, так і з мобільних усіх операторів. Консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи та соціальні працівники.                                   

Національна «гаряча лінія» з протидії домашньому насильству (консультації юриста, психолога, соціального педагога): 116-123 (цілолобово та безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-500-225 та 116-111                               

Можна отримати інформацію про організації та установи, до яких слід звернутися у конкретній ситуації, про перелік документів, які необхідно підготувати для звернення, поради щодо правильного їх складання, підтримку психолога анонімно у телефонному режимі, консультації та рекомендації юристів щодо конкретної ситуації. 

Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба: (044) 255-64-50

Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги:   

Зателефонувавши зa номером 0 800213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів), можна отримати такі послуги:
 • інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав людини, та установи, які опікуються відповідними питаннями;
 • безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • правові консультації;
 • зв ‘язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги; отримати інформацію про їх місцезнаходження, контактні номери телефонів, інші засоби зв ‘язку.
Служби підтримки постраждалих осіб:
1) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
2) притулки для дітей;
3) центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
4) соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
5) центри соціально-психологічної допомоги;
6) територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
7) інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб, центри медика-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

 

 

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВАШУ ДИТИНУ ПІДДАЮТЬ ЦЬКУВАННЮ

(батькам майбутніх школярів)

  Перше, що треба зрозуміти – діти неохоче розповідають про цькування у школі, а тому не слід думати, що у перший же раз, коли ви спитаєте її про це, вона відповість вам чесно. Тому головна порада для батьків – бути більш уважними до проявів булінгу.

Якщо ваша дитина стала замкнутою, вигадує приводи, щоб не йти до школи, перестала вчитись, то поговоріть з нею. Причина такої поведінки може бути не у банальних лінощах. Також до видимих наслідків булінгу відносять розлади сну, втрату апетиту, тривожність, низьку самооцінку. Якщо дитину шантажують у школі, вона може почати просити додаткові гроші на кишенькові витрати, щоб відкупитись від агресора.

Якщо цькуванню піддають вашу дитину, то обережно почніть з нею розмову. Дайте зрозуміти, що вам можна довіряти, що ви не будете звинувачувати її у тому, що вона стала жертвою булінгу.

Розкажіть дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось учителю або принаймні друзям. Поясніть різницю між “пліткуванням” та “піклуванням” про своє життя чи життя друга/подруги.

Також не слід у розмові з дитиною використовувати такі сексистські кліше, як “хлопчик має бути сильним та вміти постояти за себе”, “дівчинка не повинна сама захищатись” та інші. Це тільки погіршить ситуацію.

 

ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ, ЯКА ЦЬКУЄ ІНШИХ

Ми вже казали, що в ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони, а тому, коли ви дізнались про цькування у школі, не слід забувати про тих, хто ображає. Психологи зауважують, що дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу.

Відверто поговоріть з нею про те, що відбувається, з’ясуйте як вона ставиться до своїх дій і як реагують інші діти. Ви можете почути, що “всі так роблять”, або “він заслуговує на це”. Уважно вислухайте і зосередтеся на пошуці фактів, а не на своїх припущеннях.

Не применшуйте серйозність ситуації такими кліше, як “хлопчики завжди будуть хлопчиками” або “глузування, бійки та інші форми агресивної поведінки – просто дитячі жарти і цілком природна частина дитинства”.

Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них відносяться: цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання або жести.

Спокійно поясніть дитині, що її поведінка може завдати шкоди не тільки жертві, а й усім оточуючим. І щодалі це заходитиме, тим гірше булінг впливатиме на всіх учасників.

Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але без гніву, попросіть дитину зупинити насильство. Скажіть дитині, що їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово триматимете зв’язок з учителями, щоб упевнитись – дитина намагається змінити ситуацію.

Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це припинить булінг, та в перспективі це може тільки посилити агресію і невдоволення. Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини, яку булять. Той, хто виявляє агресію, як правило відсторонюється від почуттів іншої людини.

Пам’ятайте, що агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки.