ВІТАЄМО ВАС!

ЗАПРОШУЄМО ПОРИНУТИ У ЖИТТЯ НАШОГО САДОЧКА

НА СТОРІНКАХ САЙТУ!

Живи навіки й процвітай,
Мій рідний дитсадочок –
Дитинства мого світлий рай,
Казковий цей куточок!

Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини. Сайт містить хроніку життя закладу дошкільної освіти, розкриває особливості пріоритетного напрямку освітньої діяльності – художньо-естетичного розвитку дитини-дошкільника, дидактичні матеріали, методичні рекомендації, поради для батьків.

НА НАШОМУ САЙТІ ВИ МОЖЕТЕ:

ДІЗНАТИСЯ:

  • про життя дітей в садочку;
  • новини закладу дошкільної освіти;
  • про досягнення педагогічного колективу ЗДО.

ЗНАЙТИ:

  • інформацію про заклад дошкільної освіти;
  • поради фахівців закладу.

ВІДВІДАТИ:

  • фотогалерею «Стоп-кадр».

ЗАЛИШИТИ:

  • питання;
  • відгуки;
  • пропозиції.

                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»

_________Інна Дуда

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЕБСАЙТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 36 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту закладу освіти з метою розширення інформаційного освітнього простору.

1.2. Вебсайт (далі Cайт) закладу освіти створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу освіти, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої діяльності закладу і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Керівник закладу призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, її видалення чи оновлення.

1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди закладу освіти. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності закладу дошкільної освіти.

2. Мета і цілі сайту закладу дошкільної освіти

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору закладу дошкільної освіти, в місті та регіоні, представлення закладу освіти Інтернет-спільноті.

2.2. Завдання:

– позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, про особливості закладу освіти, історії її розвитку, про освітні програми та проєкти;

– систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу дошкільної освіти;

– формування позитивного іміджу закладу;

– здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу;

– створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;

– створення умов мережевої взаємодії закладу дошкільної освіти з іншими установами;

– стимулювання творчої активності педагогів та вихованців закладу.

3. Цілями створення сайту є:

– забезпечення відкритої інформації за умови дотримання норм професійної етики педагогічної діяльності і норм інформаційної безпеки;

– реалізація принципів єдності культурного і освітнього простору, демократичного управління ЗДО;

– інформування громадськості про розвиток і результати статутної діяльності ЗДО;

– захист прав та інтересів учасників освітнього процесу.

3. Інформаційний ресурс Сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу дошкільної освіти, педагогів, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

– контактна інформація про заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

– довідкові матеріали про навчальні програми, порядок зарахування до закладу;

– електронні версії організаційних документів закладу дошкільної освіти (статут закладу, положення);

– матеріали з організації освітнього процесу;

– інформація про заклад дошкільної освіти;

– інформація про події (свята, розваги, новини).

4. Заборонено розміщувати на сайті:

– інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар;

– екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

– інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) у разі необхідності визначаються відповідальні особи за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається, та відповідальність за її якість контролюється завідувачем закладу та вихователем-методистом.

4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

– зміна дизайну та структури;

– розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових вебсторінок;

– реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5. Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором. Зміни концептуального характеру, погоджуються завідувачем закладу.

4.6. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на два тижні.

5. Виконання Законів України

5.1. При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».