ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»

ДУДИ ІННИ АНАТОЛІЇВНИ ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 2022/2023 навчальний рік для всіх освітніх закладів нашої країни проходив у складних умовах. І все це через страшну війну. Але життя не стоїть на місці і ми, педагоги, маємо важливу місію – виховання свідомих патріотів, які будуть гідним майбутнім нашої незалежної України.

Одним із головних завдань закладу освіти є організувати освітній процес з максимальною користю для дітей, однозначно забезпечивши безпеку всіх його учасників. Тож з безпекових питань та через відсутність укриття наш заклад продовжив проводити роботу у 2022/2023 навчальному році в дистанційному форматі.

Хочу відмітити, що всі ми дуже сумуємо за дітьми, за роботою в офлайн-режимі, але наразі кожен працівник закладу докладає максимум зусиль, щоб наш садочок залишався затишним, доглянутим, готовим до того, що незабаром відкриються двері для теплих обіймів та щоденних радісних зустрічей з нашими вихованцями.

А поки, працюючи в дистанційному режимі, педагоги і надалі надаватимуть дітям та батькам відеоматеріали та ресурсну підтримку, які дозволять у літній оздоровчий період продовжити цілеспрямовану систематичну освітню діяльність із розвитку малюків.

Зазначу, даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», зміст звіту – на підставі «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про КЗ «ДНЗ № 36 ВМР»

Знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська,124.

Функціонує з 1964 року.

Проєктна потужність – 360 місць.

Режим роботи закладу – 12 годин; з 7:00 до 19:00

Функціонує – 17 груп, які відвідує 399 дітей:

 • 3 групи – 3-го року життя;
 • 4 групи – 4-го року життя;
 • 4 групи – 5-го року життя;
 • 4 групи – 6-го року життя;
 • 2 групи – різновікові, санаторного типу (для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу та дітей з серцево-судинними захворюваннями);
 • 4 групи інклюзивні – 3-го, 4-го та 6-го року життя.

Кадрове забезпечення

У 2022/2023 навчальному році колектив закладу згідно штатного розкладу нараховує 70 штатних одиниць, з них – педагогічного колективу 34 осіб: завідувач – 1, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, вихователі – 27, асистент вихователя – 2, керівники музичні – 2.

Повну вищу педагогічну освіту мають 25 педагогів, 3 – базову вищу, 6 – неповну вищу.

Кваліфікаційний рівень педагогів: 7 педагогів – «спеціалісти вищої категорії», 7 – «спеціалісти першої категорії», 3 – «спеціалісти  другої категорії», 5 – «спеціалісти», 7 педагогів мають 11 тарифний розряд, 4 – 10 тарифний розряд; 1 педагог має педагогічне звання «старший вихователь», 1 педагог – педагогічне звання «вихователь-методист».

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується шляхом використання різних видів, форм і напрямків підвищення рівня професійної майстерності, в тому числі очно-дистанційних курсів.

Аналіз управлінської, методичної та організаційно-педагогічної діяльності

Відповідно до змістових напрямків та завдань освітнього процесу зусилля колективу булинаправлені на  забезпечення якості освіти, збалансованого розвитку дитини, узгодженість в її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу в2022/2023навчальному році здійснювалася згідно з основними положеннями  Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86; Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», листом МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» від 27.07.2022 № 1/8504-22, а також відповідноСтатуту,Стратегії розвитку закладу на 2022/2025 р.р.,  річного плану роботи закладу дошкільної освіти на поточний навчальний рік та літній період 2023 року.План роботи схвалений педагогічною радою закладу і затверджений керівником закладу.

Навчальний рік у закладі розпочався з 1 вересня 2022 року і закінчився 31 травня 2023 року.

У  закладі здійснено самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».

Заклад дошкільної освіти спрямовує свої зусилля на реалізацію права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення освітнього середовища, умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Пріоритетним напрямком освітньої діяльності є художньо-естетичний розвиток дитини.

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році були:

 • удосконалення роботи педагогічного колективу з питань формування художньо-естетичної компетентності дошкільників, шляхом створення умов для розвитку творчих здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку, впровадження сучасних технологій художньо-продуктивного образотворення;
 • забезпечення системного підходу до вирішення завдань безпеки життєдіяльності в контексті оптимізації партнерської взаємодії педагогічного колективу та сім’ї з урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану;
 • сприяння удосконаленню культури українського мовлення між учасниками освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів. Спрямування діяльності педагогів на формування розмовного мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій, розвитку зв’язного мовлення, прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів.

Приміщення та територія закладу облаштована з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування.

Групові приміщення закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені умови для розвитку вихованців в організованій і самостійній діяльності.

Обладнані спеціальні приміщення:

– музичназала;

– фізкультурна зала;

– сенсорна кімната;

– фітовітальня;

– методичний кабінет та медичний блок;

– прогулянкові майданчики.

Недоліками є недостатня кількість в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки тощо).

Третій рік поспіль заклад працює в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня«Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованих систем дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в закладі освіти» («Clever: SchoolofNaturalandMathematicalSciences») й перебуває на ІІІ узагальнювально-впроваджувальному етапі дослідження.

Методичний посібник “Формування природничої обізнаності дошкільників засобами 3-D моделювання у процесі дослідницького навчання з використанням КОМСДН КЗ “ДНЗ №36 ВМР”” (Гриб’юк О.О., Журавель Н.В., Заїка Н.В., Боричко Т.Ю., Ратушна Л.В., Данилюк Н.В.) в рамках міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» виборов почесне перше місце та золоту медаль у конкурсі педагогічної майстерності  у номінації “Упровадження сучасних технологій і методик формування ключових компетентностей здобувачів освіти”.

Педагоги Інна Дуда, Людмила Ратушна, Наталя Заїка, Тетяна Боричко, Наталя Данилюк взяли активну участь у Міжнародному інтернет-марафоні та V Міжнародній науково-практичній конференції з природничо-математичних наук (грудень 2022 р.) та Міжнародній науковій конференції «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованих методичних систем дослідницького навчання у закладах освіти» в рамках Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023» (травень 2023 р.).

Відповідно до наказу МОН України від 15.06.2020 р. № 7970 в рамках реалізації меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти та науки України і компанією the LEGO Foundationзаклад є учасником всеукраїнського проєкту «Сприяння освіті». Впродовж року педагогічний колектив працював творчо та плідно.Освітній проєкт педагогів, дітей та батьків нашого закладу «Україну творять українці» гідно представлено у рамках проведення «Марафону презентацій» фестивалю гри, навчання та натхнення «Play Fest – 2023», темою якого цьогоріч є «Україна надзвичайна». За участь у фестивалі наш заклад нагороджено дипломом у номінації «Україна вражає».

В рамках проєкту здійснювалася взаємодія з комунальним закладом дошкільної освіти № 52 м. Львова – закладом-партнером у реалізації проєкту.

Завдяки співпраці з the LEGO Foundation заклад отримав у подарунок комп’ютерну техніку – ноутбук, принтер, проєктор. А також набори м’яких іграшок “PеppyPalsplushtoys”, завдяки яким наші педагогирозпочали впроваджувати шведську програму соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку PеppyPals («Веселі друзі»).

В цілому, вивчення результативності інноваційної діяльності закладу показує позитивні кількісні та якісні показники реалізації ідей нововведення, оптимізацію освітнього процесу. За результатами експертної оцінки за блоками освітнього процесу та процесу управління результативність інноваційної діяльності становить в середньому 82%.

Для створення позитивного іміджу закладу дошкільної освіти, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО у 2022/2023 навчальному році продовжувала функціонувати хмарна структура:

сайт dnz36.edu.vn.ua;

фейсбук-сторінка «ЛАСТІВКА: КЗ «ДНЗ №36 ВМР»;

загальносадові вайбер-групи: «Навчаємося дистанційно», «Інклюзія», «Всі, хто родом з дитинства»;

вайбер-групи вікових груп;

ютуб-канали:

Музичні  хвилинки-цікавинки з Домісолькою

Музичні сходинки Наталія Степанчук

Пізнаємо світ_Тетяна Боричко

Лариса Степанець

ЛАСТІВ’ЯТА: КЗ ДНЗ No36 ВМР

Методична та освітня робота

Методична робота закладу упродовж 2022/2023 навчального року була направлена на виконання головних річних завдань, на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик виховання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, підвищення інноваційного потенціалу педагогів, професійного рівня та формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась роботі з питань самоосвіти. В результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів.

Впродовж 2022/2023 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, творча група, інструктивно-методичні наради при завідувачеві, співбесіди та консультації з педагогами.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні, групові та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Дієвою формою методичної роботи у закладі була педрада. У 2022/2023 навчальному році було проведено 4онлайн-засідання педагогічної ради.

Засідання педагогічних рад проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежала від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовувала неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань.

Дієвими формами роботи з педагогічними кадрами у 2022/2023 навчальному році були семінари: семінар-практикум «Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами художнього слова», науково-теоретичний семінар «Парціальна програма з національно-патріотичного виховання для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».

Активною формою залучення педагогів до підвищення професійної майстерності є майстер-класи. Вихователь другої молодшої групи № 10 Якубіцька С.П. провела майстер-клас «Чарівний світ художнього образотворення: використання оригінальних технік».

Успішно пройшли педагогічні читання: «Авторська школа О. А. Захаренка».

З метою популяризації читання книгукраїнською, доведення до батьківта вихованців ідеї престижності володіння українською мовою було реалізовано новий сучасний проєкт «Книгарний фестиваль «Книга українською – це модно!»»Впродовж фестивалю було проведено цікаві майстер-класи, різноманітнічеленджі. У рамках тематичних зустрічей діти спробували себе в ролі авторів, художників, дизайнерів і видавців, а також на завершення фестивалю переглянули авторську казку «Птаха миру».

Вихованці, педагоги та батьки закладу брали активну участь у міських онлайн-конкурсах та виставках:

 • у виставці-конкурсі на кращу ляльку-мотанку «Берегиня роду українського»;
 • у челенджі до Дня матері «З любов’ю до матусі»;
 • у спортивних перегонах «Перші кроки», що проходили під гаслом «Нащадки козацької слави».
 • вихованці закладу долучилися до онлайн-Конкурсу «Україна незламна, сильна, талановита» у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів» серед вихованців закладів дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених впродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний, пізнавальний характер, сприяли підвищенню компетентності педагогів, покращенню якості оволодіння різноманітними методами роботи, відповідали принципу інтеграції.

Щороку відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положенняпро атестацію педагогічних працівників», згідно перспективного плану на 2022/2026 р.р., з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів в закладі проходить атестація педагогічних працівників.

Педагоги один раз у п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації при КЗВО «ВАБО». Відповідно до перспективного плану проходження атестації педагогічних працівників, у 2022/2023н.р. атестацію успішно пройшли 6 педагогів, що становить 17 % від загальної кількості педагогів ЗДО. За результатами атестації:

 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» вихователю Якубіцькій С.П.;
 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», вихователю Щупко І.В.;
 • встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст» вихователю Якуповій Л.Р.;
 • встановлено відповідність, раніше встановленому одинадцятому тарифному розряду вихователям:Бамбурі А.М., Никончук С.П., Смеречинській Т.В..

Варто відзначити роботу нашого педагогічного колективу у дистанційному режимі, її результатом стали такі показники:

 • підвищення майстерності педагогів, їх творчого потенціалу;
 • використання педагогами колективу набутого досвіду;
 • удосконалення форм, методів і змісту методичної роботи в закладі.

Велика увага упродовж року надавалася взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками й здійснювалася вона на засадах інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, врахування інтересів, запитів цінностей і матеріального становища сімей.

Забезпечення єдності вимог закладу і родин вихованців в освітньому процесі в умовах військового стану здійснювалося шляхомспілкування в онлайн-режимі, вайбер-групах усіх вікових груп, фейсбук-сторінці «ЛАСТІВКА», телефонному режимі тощо.

Педагогічний колектив організовував освітній процес у дистанційному форматі. Педагоги забезпечували освітню роботу з дітьми за змістом різних освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти шляхом публікацій відео-занять, цікавих ігор, практичних показів різних форм роботи, майстер-класів, проведення челенджів, конкурсів на вебсайті закладу, офіційній сторінці закритої фейсбук-спільноти «ЛАСТІВКА: КЗ «ДНЗ № 36 ВМР», у вайбер-групах для батьків, на ютуб-каналах. Дана робота систематизована за тематичними рубриками: «Здоров’я + фізичний розвиток, «Пізнаємо природу», «Пізнай себе», «Музичні-хвилинки цікавинки з Домісолькою», «Музичні сходинки», «Арт-кейс», «Розмай дитячих талантів»,  «Безпека Дитини», «Математика: доступно», «Мовлення дитини», «Готуємося до школи» тощо.

Для координації діяльності педагогічних працівників у дистанційному режимі, їх консультування створено закриті вайбер-групи «Навчаємося дистанційно» та «Інклюзія».

Реалізовано заплановані заходи з питань забезпечення дошкільної освіти дітям 5-річного віку.Вихователі старших груп № 4,5,7,14 постійно працювали над формування компетентностей майбутніх першокласників напередодні їх вступу до школи, піклувалися про збагачення внутрішнього світу дітей позитивними емоціями, використовували різноманітні методи і прийоми в роботі з дошкільниками, співпрацювали з учителями КЗ «Вінницький ліцей № 29» відповідно до річного плану роботи.

У рамках проєкту ЮНІСЕФ «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні»,  який реалізується ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, наш закладстав одним із перших закладів дошкільної освіти ВТГ, які організовують роботу з дітьми, що не відвідують очно ЗДО.

Реалізовуючи даний проєкт, вихователі старших груп організовують очні зустрічіз дітьми старшого дошкільного віку на базі КЗ «ВЛ № 29». Очні зустрічі дають можливість якісно виконати вимоги державного стандарту дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти), підтримати батьків з питань розвитку дітей, зокрема перед вступом дітей до першого класу, а найголовніше – здійснити принцип наступності між закладом дошкільної та середньої освіти.

Досвідом впровадження проєкту від ЮНІСЕФ завідувач закладу ділилася на нараді керівників ЗДО. Також садок отримав ігрове обладнання для роботи з дітьми в рамках проєкту, яке залишиться для подальшого користування в закладі.

Впродовж навчального року всі працівники брали активну участь у житті закладу. У теплій та затишній атмосфері 08.03.2023 року відбулося урочисте зібрання колективу з нагоди святкування Дня української жінки. Кращі працівники закладу були нагороджені почесними грамотами.

Напередодні святкування дня народження КвіткиЦісик – відомої американської співачки з українським серцем, колектив побував на перегляді вистави «КVITKA»у Вінницькому обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. М.К. Садовського.

Такі заходи сприяють згуртованості колективу, стимулюють до творчої діяльності, спонукають до усвідомлення важливості художньо-естетичного розвитку особистості.

Організація харчування

Організація харчування у ЗДО здійснюється відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, та  Постановою Кабінету міністрів України № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Оскільки заклад впродовж періоду воєнного стану здійснював роботу у дистанційному форматі і не працював очно, завдання щодо організації харчування в закладі реалізовувалось не в повній мірі.

Проте відповідальні особи за харчування впродовж поточного навчального року націлили свої зусилля на розроблення та впровадження системи НАССР у закладі, яка є гарантом якості в громадському харчуванні. НАССР в дитячих садках – це не просто міра для проходження перевірок контролюючих органів, а важливий інструмент для контролю безпеки харчування дітей поза домом. Тому медичними сестрами розроблена та систематизована відповідна документація.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» розроблено примірне 4-х тижневе меню з картотекою страв на весняний та літній періоди.Дане меню передбачає зменшення вмісту солі, цукру, молочних страв та збільшення овочів та фруктів. Для приготування страв для дітей до 3-х років цукор не використовується взагалі. Також меню націлене на зменшення споживання жирів тваринного походження, натомість збільшилось вживання жирів рослинного походження. Передбачено регулярне вживання морської риби у чергуванні з іншими стравами. Доречно батькам харчові вподобання дітей формувати відповідно до рекомендацій примірного меню.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради № 2753 від 15.12.2022 оплата за харчування складає: ранній вік 38 грн., дошкільні групи -52 грн.. 75 % здійснюється за рахунок батьків, 25 % – за рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Технологічне обладнання харчоблоку КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» в робочому стані. Харчоблок забезпечений:

 • електроплитою;
 • електричним котлом;
 • духовою шафою;
 • пароконвектоматом;
 • електром’ясорубками.

Холодильне обладнання містить в собі (холодильна шафа, холодильник) термометри для контролю температурного режиму під час зберігання продуктів харчування. Необхідним посудом харчоблок забезпечений. Посуд промаркований щодо його об’єму та призначення. Харчоблок оснащений терезами для вимірювання, які теж промарковані: окремо для сирої та готової продукції. Кухонний інвентар, а саме: набори дошок, ножів тощо промарковані, використовуються за призначенням.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Діяльність адміністрації закладу дошкільної освіти щодо створення умов безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 2022/2023н.р. була спрямована на формування якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності, а також в умовах надзвичайних ситуацій, формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

З даної проблеми у методичному кабінеті є достатня кількість теоретичного, дидактичного матеріалу: демонстраційні картини, дидактичні, настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру.

В закладі впродовж навчального року в онлайн-форматі проведено:

 • тижневик протипожежних заходів;
 • тиждень знань безпеки життєдіяльності;
 • екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч»;
 • інформаційно-роз’яснювальний тижневик «Рівний рівному»;
 • інформаційний марафон «Дбаємо про фізичне здоров’я та психологічний імунітет»;
 • місячник цивільного захисту;
 • тиждень безпеки дитини.

Проводилася робота з дітьми щодо формування навичок безпеки життєдіяльності.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації з батьками, надавалися рекомендації, поради на вебсайті закладу та у вайбер-спільнотах усіх вікових груп.

На нарадах при завідувачеві постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Працівники закладу пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти можна вважати проведеною на достатньому рівні.

Матеріально-технічна база

Питання реконструкцій та оновлень матеріально-технічної бази закладу є одним із основних у діяльності завідувача. Приміщення і територія закладу упродовж рокузабезпечувалися необхідним інвентарем, за потребою обладнання ремонтувалося. Фінансування ЗДО здійснювалося за кошти місцевого бюджету та шляхом залучення додаткових джерел відповідно до чинного законодавства.

Впродовж 2022/2023 навчального року за рахунок коштів Вінницької міськоїтериторіальної громадибуло придбано пожежний інвентар (вогнегасники, щит пожежний, ящик для піску, конусне відро, кошма, лом, багор), мило рідке дитяче, паперові рушники, проведено гідравлічне випробування та промивку труб, повірку барометрів. У липні планується здійснити повірку вогнегасників,  ваг, термометрів, гігрометрів.

Також закладу надалась гуманітарна допомога: аптечки, порошок дитячий, миюче для посуду, подушечки дитячі, радіоприймач, наволочки, художня література та розмальовки для дітей.

Територія закладу постійно утримувалася в чистоті, здійснювався покіс трави, обрізка сушняку.

Проте для безпечного та повноцінного функціонування закладу необхідне укриття. Тому сесією Вінницької міської ради прийнято рішення від 26.05.2023 про виділення коштів для будівництва стаціонарного укриття на території нашого закладу. На даний момент готується кошторисно-проєктна документація.

Таким чином, завдяки праці всього колективу, умінню приймати рішення в інтересах дитини, вибирати педагогічні засоби і відповідати за свій вибір, бути сприятливими до новацій і творчості, вдалося зробити педагогічний процес продуктивним та цікавим для дошкільнят.

В цілому рівень та результативність роботи в КЗ «ДНЗ № 36 ВМР» за 2022/2023 навчальний рік можна відзначити як задовільний.

Щиро дякую усім батькамта працівникам закладу за співпрацю, розуміння значення єдності в спільній справі, небайдужість та підтримку наших захисників та захисниць, які щодня наближають беззаперечну перемогу України. Закладу вручена подяка від волонтерського центру «Ти не один» за вагому допомогу.

Тож у новий навчальний рік ми крокуємо з повною впевненістю, що в Україні запанує мир, а двері закладу відчиняться нарешті для теплих обіймів малечі.

Щиро вірю у наше мирне майбутнє і щасливе майбутнє наших дітей у нашій вільній Україні!