Ключові пріоритети змістового наповнення освітнього процесу

на 2023/2024 навчальний рік

створення сприятливого освітнього простору шляхом реалізації індивідуальних творчих потреб дітей дошкільного віку на основі використання елементів STREAM-освіти;

– сприяння удосконаленню культури українського мовлення між учасниками освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів;

– формування у дошкільників базису трудового виховання, як складової системи гармонійного розвитку особистості.