ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2023 РОКУ

  • сприяти зміцненню здоров’я та забезпеченню емоційно-психологічного комфорту вихованців шляхом організації змістовного дозвілля, фізкультурно-оздоровчої роботи у дистанційному форматі;

  • формувати систему наукових знань про основні чинники розвитку живої природи, уявлень про природоохоронну роботу, розвивати пізнавальні інтереси та емоційну сферу дітей, збагачувати їх чуттєвий досвід.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ У ЛІТНІЙ ПЕРІОД
Методичні рекомендації

1. Діяльність дошкільних навчальних закладів у літній період спрямовується на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності.
2. Модель календарного планування освітньої роботи з дітьми може бути різною: за режимними моментами, видами діяльності, лініями розвитку тощо. 
3. Календарне планування повинно відображати поєднання різних видів і форм організації ігрової, рухової, пізнавальної, предметно-практичної, комунікативно-мовленнєвої, художньої діяльності у чергуванні з побутовими процесами. 
4. Календарне планування освітньої роботи здійснюється на тих самих підставах, за такими ж вимогами, що й упродовж усього навчального року, помісячно. 
5. Календарному плануванню освітньої діяльності на кожен день передує перспективне планування: 
– комплексів ранкової гімнастики; 
– комплексів гімнастики після денного сну; 
– загартувальних заходів (із зазначенням назв процедур і норм загартування);
– форм роботи з батьками (із зазначенням назви заходу, теми і дати проведення). 
6. Календарний план роботи передбачає планування навчально-пізнавальної діяльності різного спрямування: 
– фізичного; 
– художньо-естетичного (музичні, образотворчі, мовленнєві заняття); 
– пізнавального (в тому числі і природничі); 
– мовленнєвого. 
7. Протягом літнього періоду доцільно планувати тематичні, комплексні та інтегровані заняття, спрямовані на закріплення, використання дітьми набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності. 
8. Щотижня доцільно планувати екскурсії, цільові прогулянки або прогулянки-походи (дитячий туризм) за межі дошкільного закладу (заняття з фізкультури у цей день не проводяться). 
9. У ранкові години (до сніданку) можуть проводитися такі види і форми роботи з дітьми: 
– бесіди; 
– індивідуальна робота; 
– спостереження; 
– дидактичні ігри; 
– рухливі ігри (малої і середньої рухливості);
– конструктивно-будівельні ігри; 
– трудові доручення, чергування; 
– самостійна діяльність; 
– робота із прищеплення навичок самообслуговування. 
10. Упродовж дня з дошкільниками організовуються ігри: 
– сюжетно-рольові; 
– конструктивно-будівельні; 
– драматизації, театралізації; 
– дидактичні словесні; 
– з іграшками, предметами, картинками; 
– настільно-друковані; 
– інтелектуальні; 
– рухливі сюжетні і безсюжетні, з елементами спортивних ігор та вправ (футболу, баскетболу, городків, бадмінтону, катання на самокатах і велосипедах); 
– ігри з водою і піском. 
11. При організації життєдіяльності дітей у першу і другу половини дня передбачається також проведення: 
– різних видів праці (у природі, самообслуговування, господарсько-побутова, ручна/художня); 
– дослідів та спостережень на майданчику, вулиці, у куточку природи, лісі, полі, на луках тощо; 
– самостійної ігрової, художньої, рухової, пізнавальної, комунікативної діяльності; 
– індивідуальної роботи з окремими вихованцями чи підгрупами по 2-4 дитини за різними змістовими напрямками освітньої роботи; 
– читання, розповідання, інсценування творів художньої літератури, бесіди на морально-етичні, побутові, особистісні теми; 
– різноманітних розваг: показ вистав у ляльковому, настільному, інших видах театру; дитячі концерти; фізкультурні, музичні, літературні дозвілля тощо. 
12. У літній період значна увага приділяється плануванню і проведенню освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дітей: 
– правил дорожнього руху; 
– правил поведінки на вулицях, у транспорті, при зустрічах із незнайомими людьми; 
– правил безпечної поведінки під час відпочинку на сонці, води, у лісі; 
– правил користування електричними і газовими приладами; 
– правил запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям та ін.