В закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування дітей здійснюється штатним середнім медичним персоналом:

 • Мазур Тетяна Володимирівна, сестра медична старша;
 • Щербанюк Віта Андріївна, сестра медична старша.
  Завдання та обов’язки медичних сестер старших:
 1. Постійний контроль за станом здоров’я дітей.
 2. Проведення щоденних медичних оглядів дітей.
 3. Проведення антропометричних вимірювань.
 4. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми.
 5. Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження.
 6. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.
 7. Впроваджувати різні форми роботи з оздоровлення, загартування дітей та надання консультацій батькам.
  8.Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу.
 8. Складати щоденне меню-розклад.
 9. Вести щоденний підрахунок натуральних норм основних продуктів, аналізувати виконання натуральних норм щомісяця. Проводити щоденний контроль готових страв.
 10. Постійно підвищувати свій фаховий рівень шляхом курсової перепідготовки.
  У своїй роботі сестри медичні керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки.
 • Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);
  -Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);
  -Постанова кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 “Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах”,
 • Спільний наказ МОН та МОЗ України від 30.08.2005 № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”,
 • Статут дошкільного навчального закладу.
 • Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”,
 • Спільний наказ МОН та МОЗ України від 17.04.2016 №298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”.