Наш навчальний заклад
Новини
Умови для оптимального розвитку творчих здібностей дітей

Які умови слід створити для оптимального розвитку творчих

здібностей дітей?

Однозначної відповіді на це питання психологи не дали. Тому проблема залишається актуальною до  нинішнього дня. Існують різні підходи і рекомендації. Так, наприклад, американський психолог Дж. Сміт написав на цю тему книгу, яка особливо яскраво відображає типовий підхід до навчання творчості.

Навчання творчості, на думку Дж. Сміта, стане можливим, якщо будуть створені такі основні умови:

1.Умови фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості й можливості в будь-яку хвилину діяти з ними.

2.Умови соціально-економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримають негативну оцінку з боку дорослих.

З.Психологічні умови, зміст яких полягає в тому, що у дитини формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості й свободи за рахунок підтримки дорослими її творчих починань.

Але роль дорослого у цьому процесі не обмежується лише створенням умов. Вона полягає ще й у тому, щоб активно допомагати малюкові в розвитку його творчих здібностей.

1.Створіть дитині затишну і безпечну психологічну базу для її пошуків, до якої вона могла б повертатися.

2.Підтримуйте схильність дитини до творчості і виявляйте співчуття до невдач. Уникайте несхвальних оцінок ЇЇ творчих ідей.

3. Будьте терпимі до дивних ідей, поважайте допитливість, запитання й ідеї дитини. Намагайтесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони здаються дикими І абсурдними.

4.Давайте дитині можливість побути одному і дозволяйте, якщо вона того хоче, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може пригальмувати творчість.

5.Допомагайте дитині вчитися будувати її систему вартостей, не обов'язково засновану на ЇЇ власних поглядах, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями. Таким чином, її саму, в свою чергу будуть цінувати інші.

6. Допомагайте дитині у задоволенні основних людських потреб [почуття безпеки, любові, поваги до себе і оточуючих).

7.Виявляйте симпатію до її перших незграбних спроб виражати свої ідеї словами і робити їх таким чином зрозумілими оточуючим.

8.Знаходьте слова підтримки для нових творчих починань дитини, уникайте критикувати перші спроби - якими б невдалими вони не були. Ставтеся до них з теплом: малюк прагне творити не лише для себе, але й для тих, кого любить.

9.Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи дитині уникнути суспільного несхвалення.

Дитина, позбавлена позитивного творчого виходу, може спрямувати свою творчу енергію у зовсім небажаному напрямку

 

СИСТЕМА РОБОТИ ЗІ ЗДІБНИМИ ТА ОБДАРОВАНИМИ

ДІТЬМИ

 

 

Перший етап - "Пошукова робота"

1. Спостереження за вихованцями.

2. Психолого-педагогічна діагностика здібностей кожної дитини.

3. Прогнозування домінантного розвитку певних здібностей дитини.

4. Створення банку даних про нахили та здібності дітей групи (закладу).

 

Другий етап - "Вирощування талантів"

1. Організація спеціалізованих занять з дітьми у підгрупах.

2. Організація різних видів діяльності з дітьми у підгрупах.

3. Робота за індивідуальними програмами розвитку здібностей дітей.

4. Залучення батьків до цілеспрямованого розвитку певних здібностей дитини.

 

Третій етап - "Підтримка талантів

1. Організація участі дітей у виставках, концертах, змаганнях.

2. Інформування громадськості про здобутки дітей через ЗМІ.

3. Пошук спонсорів для подальшого розвитку здібностей дитини.

4. Співпраця з майбутнім учителем дитини (дітей).

 

 

 

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ

 

Перша фаза - сенсибіліаційна (3 - 4,5 роки)

Дитині мають бути забезпечені належні умови для встановлення достатнього контакту з довкіллям, а також для нагромадження інформації про світ (тут важливо стежити за наявністю в неї активного пізнавального інтересу, а в разі його спаду чи відсутності слід негайно скоригувати освітню роботу).

 

Друга фаза - сатураційна (4,5 -5- 6років)

У дитини, перенасиченої продуктами активної взаємодії з довкіллям, спостерігаються помітне зниження відповідного прагнення і пов'язаної з ним пізнавальної активності, а також певне зацікавлення лише окремими видами діяльності. Головне - вчасно помітити появу вибірковості в пізнавальних інтересах, позаяк згодом вони можуть завуалюватися й узагалі зникнути.

 

Третя фаза - орієнтаційна (6 - 7років)

У цей час важливо створити належні умови для занять дитини тим видом діяльності, до якої у неї зберігається пізнавальний інтерес.

 

 

 

 

НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

 

  Формування позитивного ставлення дитини до себе.

Без виховання позитивного ставлення дитини до себе неможлива реалізація її творчого потенціалу. Щоб сформувати у неї почуття самостійності і самоповаги, зберегти бажання ставити перед собою складні завдання, слід високо оцінювати її наміри й намагатися , щоб вона не дуже помічала свої практичні невдачі. Коли їй іще важко втілити задумане, дорослому варто долучитися до цього й допомогти.

 

  Виховання поваги до інших людей.

Розумово активна дитина, зазвичай, хоче бути першою, і це часто-густо провокує міжособистісні конфлікти. Щоб запобігти можливим сваркам та образам, доцільно вже з трьох років привчати її спостерігати за діями інших дітей і висловлюватися з приводу цього доброзичливо, не в наказовій формі.

І мовні, і пізнавальні можливості обдарованої дитини вже в молодшому дошкільному віці дають їй змогу дотримуватися певних комунікативних норм, уникати спалахів роздратування. Схвалювані дорослими кроки у міжособистісному спілкуванні, які спочатку роблять лише дехто з дітей, досить швидко переймає вся група.

 

  Розвиток творчого підходу до діяльності

У процесі розвитку інтелектуальних здібностей дитини провідну роль відіграють її фізичне здоров'я, забезпечення умов для відповідної рухової та пізнавальної активності, а також різноманітність середовища. Оволодіваючи моторною координацією, вільним дослідженням життєвого простору, малюк пізнає предмети і дії з ними, отже, слід якомога раніше намагатися стимулювати, а не обмежувати його пізнавальну активність, заохочувати маніпулювати з різними матеріалами, обов'язково нагадувати правила безпеки під час користування ними. Варто також не обминати "обвал" дитячих запитань і спокійно відповідати на них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

 

Педагоги груп раннього віку зосереджують свою увагу на:

  створенні ефективного розвивального предметного середовища у приміщенні групової кімнати;

  здійсненні цілеспрямованої і послідовної просвітницької роботи з батьками щодо підтримки та розвитку у дітей пізнавального інтересу.

 

У молодших та середніх групах завданнями педагога є:

  забезпечення кожній дитині належних умов для насичення її продуктами активної пізнавальної взаємодії з довкіллям, для нагромадження інформації про нього;

  контроль за наявністю в кожного вихованця активного пізнавального інтересу та пізнавальної активності;

  корекція навчально-виховного процесу в разі зменшення чи відсутності пізнавальної активності у дітей.

 

Виховна робота зі старшими дошкільниками спрямована на:

  визначення моменту перенасичення дитини продуктами активної взаємодії з довкіллям, зменшення відповідного прагнення і пов'язаної з ним пізнавальної активності;

   визначення кола індивідуальних зацікавлень дітей певними видами діяльності;

  прогнозування розвитку певних здібностей дошкільнят та корекція навчально-виховної роботи з кожною дитиною.

 

 


Дата: 2020-04-06 15:37:25