Наш навчальний заклад
Новини
Частина 2. Річний звіт про діяльність закладу
Отже, аналіз захворюваності дітей дошкільного віку дає підстави стверджувати, що протирецидивний курс оздоровлення має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році. На підставі системного аналізу захворюваності дітей і медичного моніторинґу можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю заходів, а саме:
• системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом'якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування; 
• постійним обліком та аналізом проведення протирецидивного курсу оздоровлення;
• системою занять з фізичної культури;
• корекцією працездатності дітей на заняттях;
• індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу (врахування результатів і виконання рекомендацій згідно з моніторинґом стану здоров'я дітей);
• постійною співпрацею із сім'єю;
• контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;
• контролем за фізичним розвитком дітей ;
• виявленням глибинних причин відхилень коґнітивної та поведінкової сфери за допомогою проведення медико-психолого-педагогічних консиліумів;
• розробкою рекомендацій на допомогу вихователям, постійною методичною роботою над теоретичною обізнаністю педагогів і практичною їхньою підготовкою.
З метою надання своєчасної та дієвої допомоги дітям, які потребують соціального захисту, згідно розробленого плану заходів з надання соціальної допомоги дітям пільгового контингенту в дошкільному закладі була проведена робота, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Щоквартально проводився облік дітей пільгових категорій, оновлювалася база, своєчасно надавалися звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій.
Всього на обліку в дошкільному закладі у 2016-2017 навчальному році знаходилось 27 дітей з багатодітних родин. На кожну дитину пільгового контингенту оформлені відповідні документи, соціальний паспорт. Наказом дошкільного навчального закладу «Про організацію роботи з соціального захисту дітей» від 11.09.2015 № 296, призначена громадським інспектором з охорони дитинства Заїка Н.В., практичний психолог. 
На виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, батьківських зборах висвітлювались питання щодо права користування пільгами родинами вихованців. Працівники закладу та батьки обговорювали питання щодо створення комфортних умов для дітей пільгових категорій та ознайомлення з нормативними документами щодо сімей, які мають право на пільги. 
З метою захисту прав дитини проводились обстеження житлових умов дітей, про що складено відповідні акти. Діти пільгового контингенту залучалися до участі в святах, спортивних змаганнях, лялькових виставах. Безкоштовно отримували додаткові освітні послуги. 
Сім'ям дітей пільгових категорій надавалися пільги зі сплати за харчування - 50%. Діти пільгового контингенту проходили щорічні медичні огляди лікарями спеціалістами та планові профілактичні щеплення. 
В ДНЗ за необхідністю надавалась психолого-педагогічна допомога сім'ям дітей пільгового контингенту з питань:
- адаптації дитини до дитячого садка;
- створення розвивального середовища вдома;
- дотримання санітарно-гігієнічних норм;
- дотримання єдиних вимог закладу та родини до режиму дня.
В цьому навчальному році вихованці, працівники закладу та батьки брали активну участь у благодійницькій допомозі учасникам АТО.
У дошкільному закладі у 2016/2017 навчальному році було організовано безпечне і якісне харчування дітей: щомісяця проводився розрахунок потреби в продуктах харчування на наступний місяць відповідно норм по вікових групах (ясла, сад), організовувалось ( прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, своєчасно, з сертифікатами якості; додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалося згідно з двотижневим меню (на зимово-весняний, літньо-осінній період); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складалося меню-розклад окремо для трьох вікових груп - дітей віком до 3 років, 12 груп дітей віком від 3 до 6 років та двох санаторних груп, відповідно до затверджених норм харчування. Медичними сестрами проводився аналіз виконання норм за 10 днів, місяць та квартал показники подавалися в управління Держпродспоживслужби.
Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу. Діти груп раннього віку та дошкільні групи харчуються 3 рази (у літній період - 4), діти санаторних груп №№15,16 - 4 рази (в літній період - 5 разів).
Підрахунки калорійності раціону харчування показали, що у І та ІІ кварталах 2017 року її показник становив: групи раннього віку - 1052 (85%), дошкільні групи - 1594 (82%).
Харчоблок закладу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечений необхідними миючими та дезінфікуючими засобами, посудом, все обладнання в робочому стані. Працівники харчоблоку забезпечені спеціальним одягом, медогляд проходять вчасно.
В ДНЗ здійснювався щоденний контроль за організацією харчуванням дітей медсестрою і завідувачем ДНЗ. Результати фіксувалися в «Діловому щоденнику контролю» і в журналі контролю за організацією харчування. На основі результатів контролю проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників. 
Планово проводився контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.
Оплата за харчування в ДНЗ складає: діти раннього віку - 15 гривень , діти дошкільного віку - 23 гривень. З них 75 % оплачують батьки , а 25% - за рахунок місцевого бюджету. Діти санаторних груп - 41 дитина та 8 дітей з малозабезпечених родин харчуються безкоштовно, діти з багатодітних сімей - 17 дітей мають пільги 50 % від загальної суми. Норми харчування виконуються на 88 %, а грошові норми - на 97 %. 
Старшими медичними сестрами проводилась санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період. Проводилися заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. 
Завідувачем, старшими медичними сестрами, вихователями груп дошкільного закладу проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім'ї. Питання раціонального харчування дітей включалися у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалися на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлювалися в інформаційних куточках та на сайті ДНЗ.
Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, орієнтуючись на принципи співробітництва: взаємоповаги, взаємодовіри, взаємодопомоги, взаєморозуміння, партнерства й чітке усвідомлення своєї ролі та відповідальності в спільній взаємодії. Батьки є невід'ємними учасниками навчально-виховного процесу. Для пропаганди педагогічних знань серед батьків з питань створення оптимальних умов для розвитку творчої особистості кожної дитини, її індивідуальних здібностей, використання власного прикладу родини в формуванні культурних та духовних якостей особистості, підготовки до життя використовувалися різноманітні форми роботи з родиною: дні відкритих дверей, круглі столи з проблем сімейного виховання, семінари-тренінги, анкетування, усні журнали, вечори запитань і відповідей, родинні свята, батьківські збори, відео та аудіо записи різних заходів з дітьми, папки-пересувки.
В закладі організовано роботу «Школи молодих батьків», клубу «Турботливі батьки», заняття в яких допомогли їм розширити знання з питань виховання, навчання та розвитку дітей . 
Батьки брали активну участь у підготовці та проведенні свят, розваг, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні приміщень, території разом з дітьми і педагогами. Аналіз попиту на послуги з самоосвіти батьків показав, що в 2016-2017 навчальному році кількість батьків, які бажають отримати просвітницьку допомогу залишається сталою. 
 
 Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім'ями вихованців: більшість батьків вихованців (90%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (95%), і їхнє ставлення до дітей; високий рівень задоволеності роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 90% опитаних батьків, середній рівень - мають 10%.
Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками виступають:
- підвищення психолого-педагогічної культури батьків;
- індивідуальний підхід до роботи з сім'ями вихованців ДНЗ.
Також в закладі здійснювалася благодійницька діяльність. Над трьома учасниками АТО: Калашнюком О.В., Мазуренком О.П., Корницьким В.І. організовано шефство.
У дошкільному навчальному закладі ведеться постійна та планомірна робота щодо матеріально - технічного забезпечення.
Протягом минулого навчального року та літнього оздоровчого періоду , завдяки допомозі та фінансовій підтримці батьків поліпшилась матеріально-технічна база закладу.
У групових приміщеннях створено розвивальне середовище, яке відповідає вимогам Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», віковим особливостям дітей, з урахуванням принципів доступності, мобільності, змістовності, варіативності, естетичності, зв'язку з реальним життям. Природне середовище, предметно-ігрове середовище, соціальне середовище, середовище власного «Я» дитини складаються з сучасних ігор та іграшок.
Протягом минулого навчального року та літнього оздоровчого періоду поліпшилась матеріально-технічна база закладу. Так, з серпня 2016 року по червень 2017 року за бюджетні кошти, а це -263 923 грн.:
 
За позабюджетні кошти (допомога батьків та спонсорів) : проведено ремонтні роботи в ігрових кімнатах груп № 1,3,15; спальнях груп № 2,11,13; роздягальнях груп № 6, 11, 13; туалетних кімнатах груп №3,9,10,16. В корпусі № 2 замінено двері на металопластикові, кахель на підлозі та зроблено ремонт коридорів. Також здійснено косметичний ремонт на коридорах, харчоблоці, сходинкових маршах. Відремонтовано та пофарбовано обладнання на майданчиках. Встановлено нові альтанки на майданчиках груп №6,10, 11,12,17 та замінено покрівлю на вже наявних альтанках. Планово перезаряджено вогнегасники. Здійснено ремонт комп'ютерів. Заплановані роботи виконані своєчасно, якісно, естетично.
Батьками було придбано в групи: дитячу постільну білизну, гардини тюлеві, рушники, посуд, іграшки, меблі, магнітні дошки, канцтовари, стенди, господарський інвентар, миючі та дезінфікуючі засоби.
Дошкільний навчальний заклад забезпечений твердим і м'яким інвентарем, стан - задовільний.
Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний.
Проте потрібно здійснити ремонт обладнання пральної кімнати відповідно до сучасних вимог з охорони праці (проект «Пральня «Світ чистоти»» на виконання Комплексної програми розвитку КЗ «ДНЗ №36 ВМР» на 2014-2017 р.р. не реалізовано взв'язку з відсутністю фінансування).
Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеле¬нена, повністю огороджена. Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року та один раз на квар¬тал встановленою комісією. Проте спортивний майданчик потрібно обладнати стійками для волейбольної сітки, колодами; встановити стіл для гри в настільний теніс. На виконання цих завдань був направлений проект «Сучасний спортивний майданчик» (Комплексна програма розвитку КЗ «ДНЗ №36 ВМР» на 2014-2017 р.р.), проте за відсутності коштів його також не вдалося реалізувати.
На території закладу відокремлено ділянки-городи для висаджування та висівання овочевих культур, зелену зону з газонами, квітниками. Для всіх груп виготовлено таблички з позначенням овочевих культур, що вирощуються на городах.
Пісок завезено на початок літнього періоду. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. Здійснено викос трави, обрізка кущів, сушнику, вивезення сміття, закупівля господарчого інвентарю, прибирання снігу в зимовий період .
Вихователі усіх вікових груп поповнили свої міні-методкабінети новими посібниками та дидактичними матеріалами, які систематизовано відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, значно покращився естетичний вигляд групових приміщень.
Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-техніч¬ного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:
• педагогічного процесу;
• усіх видів діяльності дітей, їхнього побуту;
• фізкультурно-оздоровчої бази;
• бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей;
• умов праці робітників дошкільного закладу;
• функціонування системи водопостачання.
У 2017 - 2018 навчальному році освітня діяльність педагогів дошкільного закладу буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів.
Плануючи роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на новий 2017 - 2018 навчальний рік, вважаємо за доцільне:
• спрямувати роботу на виконання завдань Комплексної програми розвитку дошкільного закладу на 2017-2020 р.р., шляхом реалізації 9 проектів у різних системах: «Еколого-доцільне середовище», «Буккросинг» (дидактична система); «Творимо красу» (виховна система); «З фізкультурою дружимо і зростаємо дужими», «Мріємо про сенсорну кімнату» (система збереження та зміцнення здоров'я); «Мелодія душі»- (система методичної роботи); «Пральня «Світ чистоти»», «Тепло і комфорт», «Фітовітальня» - (матеріально-технічна база);
• навчально - виховний процес дошкільного закладу будувати за Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»;
• використовувати парціальні освітні програми : «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.); «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.); «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко 3.); «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.), «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт..- Тимовський О.А. , Рєпік І.А.);
• активно вивчати та впроваджувати в навчально - виховний процес інноваційні технології, позитивний педагогічний досвід;
• з метою підвищення професійної компетентності педагогів проводити обов'язкове систематичне діагностування;
• систематично інформувати батьків щодо особистих досягнень їхніх дітей.
Завдання на 2017 -2018 навчальний рік та оздоровчий період

Цільові пріоритети на 2017 - 2018 навчальний рік
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжить роботу за художньо-естетичним напрямком та спрямує свою діяльність на формування всебічно розвиненої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому посилена увага буде приділятися таким пріоритетним напрямкам освітньої роботи:
• соціально-економічна освіта дошкільників;
• фізкультурно-оздоровча робота;
• художньо-естетичний розвиток дошкільників
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016 - 2017 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, сучасні проблеми дошкільної освіти в Україні, відповідно до Комплексної програми розвитку закладу на 2017-2020 р.р. педагогічний колектив разом із батьками визначає
пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:
- створення сприятливого освітнього простору для реалізації завдань соціально-економічного виховання дошкільників;
- оптимізація діяльності педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до фізкультурно-оздоровчої роботи та вирішення завдань безпеки життєдіяльності;
- формування художньо-естетичних цінностей дітей у процесі залучення їх до мистецької діяльності.
пріоритетні завдання на оздоровчий період 2018 року:

• охоплення системним оздоровленням і загартуванням дітей раннього та дошкільного віку, шляхом використання нетрадиційних методик, введення гнучкого динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і рослинної їжі (фрукти, овочі, соки, вітамінні чаї);
• створення умов для прямих контактів дітей з природою, формування системи наукових знань про основні чинники розвитку живої природи, уявлень про природоохоронну роботу;
• розвиток пізнавальних інтересів та емоційної сфери дітей, збагачення їх чуттєвого досвіду.


 
 

Дата: 2017-11-29 12:59:58